Britské listy a jejich důvěryhodnost

Do jisté doby jsem měl za to, že Britské listy jsou nebo se alespoň pokoušejí být nestranné. Dokonce jsem byl rozhodnut, že přispěji na provoz tohoto internetového zdroje. Pak jsem ovšem narazil na zavádějící článek a moje reakce na něj však zveřejněna nebyla. Zřejmě kvůli názorové „nevhodnosti“ neprošel cenzurou provozovatele. Britské listy mají zřejmě čtenáře, kteří si neumí udělat názor sami.

Reakce na názor v článku z 28.3.2008:

„Řidiči kamionů jezdí bez nehod a jsou to vyzrálí profesionálové“

Rád bych reagoval na ironický článek „Řidiči kamionů jezdí bez nehod a jsou to vyzrálí profesionálové“ od pana Petra Wagnera. Ten byl reakcí na pořad ČT - Události, komentáře ze dne 27. 3. 2008 po jehož shlédnutí jsem byl také pohoršen. Ovšem jiným směrem, než autor zmiňovaného článku. V pořadu pan moderátor Jakub Železný jedná neprofesionálně a nevystupuje nestranně.

Tento článek pana Petra Wagnera, jehož články obecně považuji za zajímavé a s názory v nich ne-zřídkakdy sympatizuji, se bohužel se netýkal práce moderátora. Dal by se brát jako kritika chování celé skupiny všech českých tzv. řidičů kamionů (silničních vozidel nad 12 tun) v dopravě a za ironický povzdech nad jejich nevyzrálostí a neprofesionalitou. Takovýto názor však na základě svých zkušeností musím odmítnout a také trochu okomentovat.

Myslím, že většina českých řidičů kamionu jsou profesionálové na svém místě a to bez ironického kontextu. Je to dáno faktem, že požadavky na profesionální řidiče, resp. všechna školení, testy, zdravotní prohlídky a na pracovní nasazení řidičů z povolání v ČR jsou jedny z nejpřísnějších a nejnáročnější z celé EU, ale školení ostatních řidičů a účastníků je dlouhodobě příliš podceňováno a nedostatečné. Například: K psychologickému vyšetření v ČR narozdíl třeba od Německa nemusí být ze zákona poslán ani řidič-recidivista (tedy ten, který má opakovaně podíl viny na dopravní nehodě). Podle mého, je chování účastníků v silničním provozu v každé zemi odrazem psychiky jejího národa (možná i jeho aktuálních nálad). Obecně se v ČR jezdí nervózně a zbytečně rychle, vzhledem ke stavu silnic, vozového parku a nehledě na povětrnostní podmínky. Udivuje mne u nás počet lidí, schopných vážně uvažovat o nápadu zvýšit maximální omezenou rychlost na dálnicích, když je u nás přímo životně důležité spíše její omezení. Pro srovnání například v Nizozemí mají skvělé, přehledné, rovné a široké dálnice (na důležitých tepnách i 5 pruhů v jednom směru), vozidla v lepším stavu, ale maximální povolená rychlost na dálnicích je nejvýše 110 km/h, což bohatě dostačuje. Navíc tam na veřejné komunikaci za dvojnásobné překročení povolené rychlosti, hrozí a také bývá aplikováno odebrání řidičského průkazu na místě včetně konfiskace(!) vozidla.
Pan Petr Wagner i moderátor naráželi na rychlost, která je však ze všech vozidel skutečně u kamionů hlídána nejvíce. Nicméně onu i jakoukoliv jinou hromadnou nehodu podobného rozsahu na dálnici, podle mého, nezpůsobuje rychlost, ale „hromadný nedostatečný odstup“ a dost zjednodušeně pojato, potom každý její účastník s nabouranou přední částí, je prokazatelně spoluviníkem a zasloužil by postih dle sazby.

Pokud by se diskutovala možná řešení současné situace, tak částečným zlepšením by možná mohlo být zavedení povinného psychologického vyšetření a testů pro všechny skupiny řidičů (ty by značně omezily potenciálně nebezpečné osoby za volantem). U nás bylo po zavedení tohoto vyšetření u profesionálních řidičů z testovaných osob v průměru asi 4% řidičů nevyhovujících, tedy jedinci s psychopatickým nálezem neslučujícím se s řízením vozidel. Dle názorů z odborných kruhů je procento nevyhovujících řidičů u zbytku populace údajně ještě vyšší a to v řádu několika dalších procent!

Věřím, že k tomu co se děje na silnicích by se měli vyjadřovat všichni, ale řešení by měly vycházet z doporučení odborníků s přehledem o tématu větším, než měl v onom pořadu ČT pan moderátor nebo pan Petr Wagner. Profesionálové se ve srovnání se zbytkem řidičů snaží skutečně jezdit bezpečně…

JIP

Autor článku provozuje web pro začínající profesionální řidiče.


[VÍTEJTE ZDE]

[Cestování]

[Hračky]

[Odkazy]

[Návštěvní kniha]


Ikona

Ikona webu

Credits

Mapa webu

JIP © 2012